Bli medlem!

Dersom du er faglært hovslager, vil vi gjerne ha deg som medlem i foreningen vår!

Den viktigste grunnen til å være medlem er, og vil alltid være, hesten. Det er dessverre mange uten nødvendig utdanning og kompetanse som skor og verker hester i Norge, noe som til syvende og sist kun hesten taper på. Hovslagerforeningen er den eneste organisasjonen som jobber for at yrket «hovslager» skal bli en beskyttet tittel. Som faglært hovslager har du det beste grunnlaget for å drive hovslagervirksomhet i Norge.

I Norge er gruppen av faglærte hovslagere ikke stor, og for at vi skal få gjennomslag for de sakene som er viktige for oss er det viktig at vi står sammen. Ved å stå samlet får vi større tyngde i ulike fora, noe som vil gjøre det lettere for oss å jobbe for god hestevelferd og gode arbeidsvillkår for hovslagere.

 

Medlemsfordeler

 • Ansvarsforsikring: Alle medlemmer i hovslagerforeningen er ansvarsforsikret hos If. Les mer her.
 • Fordelsavtale med Lindorff: For 990,- kr (mot 1990,- normalt) kan Lindorff ta seg av alle purringer fra 14 dager etter forfall. Les mer her.
 • Rabatterte priser på arrangementer i regi av NHF
 • Søk midler: Det er satt av midler i hovslagerforeningen som medlemmene kan søke om. Disse midlene skal gå til kompetanseheving av hovslagere (f.eks. et kurs).
 • Mulighet til å påvirke: Ved å være medlem kan du være med å påvirke hva foreningen skal jobbe med, og å være med å forme hvordan faget skal se ut i framtiden.

Bevisste hovslagere er medlem i Norges hovslagerforening – bli medlem du også!

 

Ti gode grunner for å være medlem i Norges hovslagerforening

 1. du får være med å bestemme hva foreningen skal jobbe med, og dermed påvirke ditt eget fagfelt
 2. tilgang til faglige og sosiale møteplasser
 3. ansvarsforsikring If
 4. avtale med Lindorff
 5. du er opptatt av hestevelferd og vet at NHF jobber for hestens beste!
 6. du kan skryte av det til kundene dine
 7. foreningen jobber for å få tittelen din beskyttet
 8. du kan med rette klage på det som blir gjort og ikke gjort i foreningen
 9. du kan få være med i styre og stell
 10. vi har verdens beste norske landslag for hovslagere å skryte av!

 

Fyll inn skjema for å melde deg inn i hovslagerforeningnen

Det er fint om du legger ved dokumentasjon på fagbrev eller ansettelsesforhold (gjelder lærlinger) ved innmeldning.

Innmeldingsskjema
 

*andre medlemsår betales full kontingent på kr. 1900,-