Formål

Norges hovslagerforening ble stiftet på Starum i 1993, og har siden den gang arbeidet aktivt for hovslagerfaget. Hestevelferd og betydningen av riktig og god hovpleie har hele tiden vært sentralt i foreningens arbeid.

Foreningens formål er å:

  • oppmuntre hovslagere til utvikling og utdanning for hestens velferd og hesteeierens trygghet
  • bedre medlemmenes arbeidsvilkår og -situasjon
  • være profesjonelle hovslageres upolitiske organisasjon, en naturlig aktør i utviklingen av fagutdanningen
  • fremme synet om bruk av profesjonelle fagfolk blant Norges hesteeiere

Styret i NHF

Styret er foreningens høyeste myndighet mellom generalforsamlingene. Styret behandler og avgjør alle saker som ikke er tillagt generalforsamlingen.

Leder: Jo Kåre Bakke

Kasserer: Nikolai Refsahl

Sekretær: Siv Ørnvall

Styremedlem: Hans Petter Aalberg

Styremedlem: Lena Kristine Sollien

 

Har du spørsmål til styret, kan du ta kontakt med oss på post@hovslagerforeningen.no.

 

Vedtekter

Foreningens vedtekter finner du her.

 

Medlemmer

Alle hovslagere som innehar fagbrev kan være medlem i foreningen. Lærlinger med kontrakt kan få et lærlingemedlemsskap til redusert pris. Oversikt over våre medlemmer finner du her.

 

Æresmedlemmer

Et fulltallig styre kan tildele æresmedlemskap og hederstegn i foreningen. Disse vil da berettiges livslangt, gratis medlemskap.

 

Fagnemd

Norges hovslagerforening har egen fagnemnd. Denne jobber blant annet med kontakten vi har med mattilsynet og andre hesteforeninger, fagplaner og ellers der fagets sak skal fremmes.

 

Landslaget

Norge har et eget landslag for hovslagere. Laguttaket skjer etter resultater i hovslagerkonkurranser. Landslaget er tilknyttet Norges hovslagerforening, og ligger under foreningens sportskomite.

Film laget om hovslagerlandslaget:

STÅLKONTROLL // HOVSLAGERLANDSLAGET from Velcrux Collective on Vimeo.