Bli medlem!

Dersom du er yrkesaktiv hovslager med registrert virksomhet, vil vi gjerne ha deg som medlem i foreningen vår!

Innmeldingsskjema finner du her (hvis du melder deg inn i forbindelse med årsmøtet 2022 trenger du ikke fylle inn dette, da har vi allerede fått infoen vi trenger): Innmeldingsskjema Norges Hovslagerforening

Kontingent er for tiden 2650,- for ordinære medlemmer, og 400,- for lærlinger. Kontingenten fastsettes årlig av årsmøtet.

NB: For å ha stemmerett ved årsmøtet, må man ha betalt medlemskapet for året som behandles (dvs foregående år). Det er også kun medlemmer med fagbrev som har stemmerett. Hvorvidt også medlemmer uten fagbrev skal ha stemmerett, er meldt inn som sak til årsmøtet 2022, og skal behandles da.

Som medlem i Norges Hovslagerforening får man tilsendt det europeiske hovslagermagasinet («Farriers Journal») 6 ganger i året, og med ujevne mellomrom sendes også foreningens egen medlemsavis «Hovslagerposten» ut. Dersom man driver enkeltmannsforetak er man dekket av foreningens felles ansvarsforsikring (viktig å være klar over at denne IKKE dekker deg dersom du er ansatt i et AS).  Det er også viktig ved innmelding å være klar over at det kun er hovslagere med fagbrev som har stemmerett og er valgbare til verv i foreningen. Ta kontakt hvis du lurer på noe!

Når det gjelder hestens velferd og prestasjoner, er hovslagerens kunnskaper om eget fag avgjørende. Utdanning og videreutvikling er sentrale verdier i Norges Hovslagerforening, og vi ønsker å nå ut til flere, både faglærte og ufaglærte hovslagere, samt lærlinger i faget.

Tidligere har foreningen vært forbeholdt hovslagere med fagbrev, men nå kan også yrkesaktive hovslagere uten fagbrev bli medlem i foreningen.

Hvorfor være medlem i Norges Hovslagerforening?

  • Du er enig med oss i at utdanning og videreutvikling er viktig for hestevelferden, og ønsker å bidra i dette arbeidet.
  • Du ønsker tilgang til et sosialt og faglig nettverk.
  • Du er hovslager og ser viktigheten av at det finnes en forening som fronter saker som gjelder din arbeidshverdag, og som jobber med disse opp mot myndighetene.
  • Du er ansvarsforsikret gjennom medlemskapet ditt, dersom du har et enkeltmannsforetak.
  • Du får tilsendt det europeiske hovslagermagasinet «Farriers Journal» 6 ganger i året.

Foreningen har tegnet en felles ansvarsforsikring hos If, som dekker alle medlemmer med enkeltmannsforetak.

Er ikke hovslagerforeningen bare en smiklubb for konkurransehovslagere da…?

Nei! Vi er så mye mer enn det! Visst er vi stolte av og glade for at noen bruker store deler av sin tid på å heve nivået sitt, dette kommer alle til gode. Det er godt å ha en kollega å spørre til råds når en står fast selv, og da er det flott at det finnes noen som fordyper seg i faget! Foreningen jobber med små og store saker, både for enkeltmedlemmer, og for hele hovslager-Norge. Vi jobber lokalt og mot sentrale myndigheter, og andre innen vår bransje. Vi er medlem av EFFA, og vi samarbeider med de andre nordiske hovslagerforeningene. Aktivitetsnivå og -innhold i foreningen bestemmes av medlemmene selv, da hele foreningen er tuftet på frivillighet og dugnadsinnsats.

Hva med fagbrev, da? Betyr ikke det noe lenger…?

Jo! I aller høyeste grad! Norges hovslagerforening har vært, og vil fortsatt være, en pådriver for at alle som skor hest i Norge skal ha fagbrev. Vi mener det er viktig med en felles, offentlig grunnutdanning i faget, og vi kommer fortsatt til å jobbe for at myndighetene skal sette dette som et krav for å drive hovslagervirksomhet.

Samtidig har vi et klart mål og ønske om å heve kunnskapen og ferdigheter om faget vårt blant ALLE landets hovslagere, og det tror vi at vi kommer lenger med ved å være mer åpne og mer inkluderende. Vi åpner derfor opp for medlemskap for alle yrkesaktive og registrerte hovslagere i Norge. Stemmerett og valgbarhet i foreningen er fortsatt forbeholdt faglærte hovslagere. For foreningen har dette en viktig signaleffekt; til egne medlemmer, til hesteeiere, til samarbeidspartnere og myndigheter: Utdanning er viktig, og vi må ha med alle til å dra lasset!

Noe du lurer på eller vil vite mer om? Lyst til å bli medlem? Ta kontakt med oss på epost: post@hovslagerforeningen.no.

Norges Hovslagerforening – sammen for hestens beste!