Formål

Norges hovslagerforening ble stiftet på Starum i 1993, og har siden den gang arbeidet aktivt for hovslagerfaget. Hestevelferd og betydningen av riktig og god hovpleie har hele tiden vært sentralt i foreningens arbeid.

Foreningens formål er å:

  • oppmuntre hovslagere til utvikling og utdanning for hestens velferd og hesteeierens trygghet
  • bedre medlemmenes arbeidsvilkår og -situasjon
  • være profesjonelle hovslageres upolitiske organisasjon, en naturlig aktør i utviklingen av fagutdanningen
  • fremme synet om bruk av profesjonelle fagfolk blant Norges hesteeiere

Styret i NHF

Styret er foreningens høyeste myndighet mellom generalforsamlingene. Styret behandler og avgjør alle saker som ikke er tillagt generalforsamlingen.

Leder: Jo Kåre Bakke

Sekretær: Lena Kristine Sollien

Styremedlem: Hans Petter Aalberg

Styremedlem: Kjartan Aglen

Styremedlem: Tommy Antonio Eltoft Molina

Vara: Lucas Knapec

Vara: Trine Cecilie Holte

Har du spørsmål til styret, kan du ta kontakt med oss på post@hovslagerforeningen.no.

Vedtekter

Foreningens vedtekter finner du her: vedtekter for Norges Hovslagerforening vedtatt årsmøtet 2020

Medlemmer

Alle yrkesaktive hovslagere med registrert virksomhet kan være medlem i foreningen. Lærlinger med kontrakt kan få et lærlingemedlemsskap til redusert pris. Oversikt over våre medlemmer finner du her.

Æresmedlemmer

Et fulltallig styre kan tildele æresmedlemskap og hederstegn i foreningen. Disse vil da berettiges livslangt, gratis medlemskap.

Landslaget

Norge har et eget landslag for hovslagere. Laguttaket skjer etter resultater i hovslagerkonkurranser, eller etter eget uttak. Landslaget er tilknyttet Norges hovslagerforening.

Film laget om hovslagerlandslaget:

STÅLKONTROLL // HOVSLAGERLANDSLAGET from Velcrux Collective on Vimeo.