Utdanningen

HJEM – Utdanningen

HVORFOR UTDANNING OG FAGBREV?

Hvem som helst i Norge kan kjøpe seg verktøy, kalle seg hovslager og ta seg betalt for å sko og verke hester, ettersom yrkesbetegnelsen «hovslager» ikke er en beskyttet tittel. Det kan være vanskelig for folk flest å se forskjellen på en jobb gjort av en fagperson og en som ikke innehar den nødvendige kompetansen. Det er først når hesten får problemer med bein, høver eller rygg at mange spør seg om hvordan hesten er skodd, og da har det ofte gått veldig langt.

FAGBREV

I dag er fagbrev i hovslagerfaget eneste offentlig godkjente utdanning for personer som jobber med hestens bein og høver, enten det gjelder skoing eller verking for barfot. En hovslager som har fagbrev i hovslagerfaget har bevist for en prøvenemd som er godkjent av det offentlige, at vedkommende innehar kompetansen, både teoretisk og praktisk, som er beskrevet i læreplanen for hovslagerfaget.

Ved å bruke en faglært hovslager slipper du kun å stole på egen magefølelse og hva hovslageren forteller selv at vedkommende kan. Du vet da at en prøvenemd bestående av erfarne og profesjonelle hovslagere har vurdert arbeidet til din hovslager ved en fagprøve.

Et fagbrev er ikke «siste innstans» i en hovslagers lærekurve. Hovslagerfaget er i stadig utvikling, og Norges hovslagerforening mener, og jobber for, at alle hovslagere skal kurse seg videre for økt forståelse og kunnskap i faget.

Den som til slutt enten lider under eller profitterer av hovslagerens teoretiske og praktiske kunnskaper er din hest. Det er derfor vi sier: Norges hovslagerforening – for hestens beste.

ULIKE UTDANNINGSLØP FREM TIL FAGBREV

  1. Særløpsfag. VG1 og deretter tre år i bedrift som lærling
  2. Full opplæring i bedrift

Kravet er totalt fire års utdannelse. 

Hovslagerfaget er ikke egnet for selvstudium, og det er dessverre ikke et fag man kan lære seg på noen ukers kurs. Norges hovslagerforening mener at all opplærling i hovslagerfaget bør foregå i tett samarbeid med en godkjent opplæringsbedrift, og at den beste måten å gjøre dette på er ved å være ansatt som lærling.

OPPMELDING TIL FAGPRØVEN

Som lærling er det bedriften du er ansatt i som melder deg opp til fagprøve. Dersom du stryker på prøven kan du når som helst gå opp til ny prøve.

Praksiskandidater må først bestå en tverrfaglig teoretisk eksamen i hovslagerfaget, oppmelding gjøres via www.privatistweb.no. Når denne er bestått kan man melde seg opp til fagprøve. Skjema for oppmelding får du hos fylkeskommunens utdanningsetat. Du må legge ved dokumentasjon på bestått tverrfaglig eksamen, og du må kunne dokumentere 5 års praksis i hovslagerfaget, ofte i form av regnskap eller firmaattest.

Når søknaden om oppmelding til fagprøve er behandlet og godkjent i fylkeskommunen vil leder for prøvenemda bli tilskrevet og du vil bli kontaktet for fastsettelse av prøvedato.

FAGPRØVEN

Selve fagprøven foregår over to dager, og kandidaten skal i løpet av denne tiden vise at han eller hun innehar de ferdigheter som er beskrevet i læreplanen for hovslagerfaget. I alle elementer av fagprøven vurderes planlegging, vurdering, gjennomføring og evaluering. Karakterene som gis ved prøvens slutt er enten «Ikke bestått», «Bestått», eller «Bestått meget godt».

LÆREPLASS I HOVSLAGERFAGET

Dersom du ønsker å bli lærling i hovslagerfaget bør du ikke være ukritisk til hvor du søker læreplass. Undersøk om lærestedet du ønsker å søke hos har nødvendige kvalifikasjoner, og om de gir inntrykk av å kunne tilby lærlingene gode betingelser for læring. Snakk gjerne med andre lærlinger og hovslagere, og spør om deres erfaring.

Akkurat som lærlingen bør være kritisk til lærestedet, vil lærestedet også være nøye med hvem de velger å ansette som lærling i sitt firma. Å være hovslager er fysisk krevende og kan til tider være tungt, derfor er det en fordel å ha en god fysikk. Det er også viktig å ha et godt håndlag med dyr, og kjennskap til hest generelt vil være en fordel. For mange vil det være nødvendig å flytte for å få læreplass.

GODKJENTE OPPLÆRINGSBEDRIFTER I HOVSLAGERFAGET

For at en bedrift skal få ha lærlinger, må den være godkjent av fylkeskommunen som opplæringsbedrift i hovslagerfaget. www.vilbli.no er fylkenes informasjonstjeneste for søkere til videregående opplæring. Der finnes en oversikt over godkjente opplæringsbedrifter, den finner du her.

MESTERBREV

Høsten 2011 ble Mesterbrevet for hovslagere godkjent etter utarbeidelse av Odd Anders Otterstad og mesterbrev-teamet.

Mesterbrevstittelen er underlagt Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring.

Å inneha et Mesterbrev vil i praksis si at du har kompetanse på å drive en bedrift. Det kreves fagbrev for å kunne inneha Mesterbrevet, men mesteren må også til enhver tid kunne forsvare sitt faglige nivå. Derfor forplikter mesteren seg til å stadig utvikle sine faglige ferdigheter for å holde tritt med den faglige nivåøkningen i fagbrevet. Selve mesterbrevskurset fokuserer på

  • Organisasjon og ledelse,studieteknikk
  • Økonomistyring
  • Markedsføringsledelse
  • Bedriften og samfunnet
  • Kvalitet og form
  • Salg og markedslære
  • Bransjelære og kalkulasjon

Ved bestått eksamen vil du kunne kalle deg Mester i hovslagerfaget. Mer informasjon finnes på www.mesterbrev.no.