Om foreningen

HJEM – Om foreningen

NORGES HOVSLAGERFORENING

 

Norges hovslagerforening ble stiftet på Starum i 1993, og har siden den gang arbeidet aktivt for hovslagerfaget. Hestevelferd og betydningen av riktig og god hovpleie har hele tiden vært sentralt i foreningens arbeid.

Foreningens formål er å:

    • Oppmuntre hovslagere til utvikling og utdanning for hestens velferd og hesteeierens trygghet
    • Bedre medlemmenes arbeidsvilkår og -situasjon
    • Være profesjonelle hovslageres upolitiske organisasjon, en naturlig aktør i utviklingen av fagutdanningen
    • Fremme synet om bruk av profesjonelle fagfolk blant Norges hesteeiere

Styret i NHF

Styret er foreningens høyeste myndighet mellom generalforsamlingene. Styret behandler og avgjør alle saker som ikke er tillagt generalforsamlingen.

Leder: Tommy Antonio Eltoft Molina 
Sekretær: Trine Cecilie Holte
Styremedlem: Hans Petter Aalberg
Styremedlem: Lucas Knapec
Styremedlem: Andrea Nordbotten Holsen
Vara: Daniel Jæger
Vara: Peter Brevig Gjelstad

Har du spørsmål til styret, kan du ta kontakt med oss på post@hovslagerforeningen.no.

NORGES HOVSLAGERFORENING

ANNEN INFO

Vedtekter

Foreningens vedtekter finner du her: vedtekter for Norges Hovslagerforening vedtatt årsmøtet 2024

Medlemmer

Alle yrkesaktive hovslagere med registrert virksomhet kan være medlem i foreningen. Lærlinger med kontrakt kan få et lærlingemedlemsskap til redusert pris.

Æresmedlemmer

Et fulltallig styre kan tildele æresmedlemskap og hederstegn i foreningen. Disse vil da berettiges livslangt, gratis medlemskap.

Landslaget

Norge har et eget landslag for hovslagere. Laguttaket skjer etter resultater i hovslagerkonkurranser, eller etter eget uttak. Landslaget er tilknyttet Norges hovslagerforening.